logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Attention! The Proposal/Offer has been intended to be submitted outside the EPS for this procurement!. For more information, please see the procurement documentation or contact the procurement comission!
Closed
27.05.2019
DNP 2019/11
Tehniskā projekta dokumentācijas izstrāde Dagdas novada pašvaldības autoceļu pārbūvei un autoruzraudzība
Public Procurement Law
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Not
Dagdas novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000041224
Dagdas novada pašvaldības izpilddirektors, iepirkumi@dagda.lv, tālrunis: 65681711
No
Service
71240000-2 Arhitektūras, inženiertehniskie un plānošanas pakalpojumi
No
from 10000.00 till 41999.99 EUR
No
Yes
Iepirkuma priekšmets sadalīts 2 (divās) daļās. Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām daļām:
1.daļa - Tehniskā projekta dokumentācijas izstrāde autoceļa Grabova – Malka pārbūvei un autoruzraudzība;
2.daļa - Tehniskā projekta dokumentācijas izstrāde autoceļa Kaitra - Ustje pārbūvei un autoruzraudzība.
One or more lots
Tender with lowest price
No
Latvian
27.05.2019
07.06.2019 14:00 (scheduled)
07.06.2019 14:00 (scheduled)