logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Pārtraukts
27.05.2019
BNA 2019/024
Liepu ielas Brunavas pagastā būvprojekta ekspertīze
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Bauskas novada administrācija, reģ. numurs: 90009116223
Andris Rācenis, andris.racenis@bauska.lv, tālrunis: +371 63963971
Pakalpojums
6000.00 EIRO
20 Dienas
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
27.05.2019
07.06.2019 14:15 (plānots)
07.06.2019 14:15 (plānots)