logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Pārtraukts
29.05.2019
KS 2019/6
Šķeldas piegāde SIA "Kuldīgas slimnīca"
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
"Kuldīgas slimnīca" SIA, reģ. numurs: 50003197651
Marta Rušmane, marta.rusmane@kuldiga.lv, tālrunis: 63374006
Piegāde
03413000-8 Kurināmā koksne
no 10000.00 līdz 41999.99 EIRO
12 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
29.05.2019
10.06.2019 16:00 (plānots)
10.06.2019 16:00 (plānots)