logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Noslēgts
28.05.2019
RVC 2019/10
Medicīnas iekārtu un aprīkojuma piegāde
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
"Rīgas veselības centrs" SIA , reģ. numurs: 50103807561
Sabīne Kaņepa, sabine.kanepa@rigasveseliba.lv
LATVIEŠU
28.05.2019