logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Pārtraukts
29.05.2019
SIA RM 2019/32
Rokas instrumentu piegāde SIA "Rīgas meži vajadzībām"
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
"Rīgas meži", SIA, reģ. numurs: 40003982628
Sanita Jane - Dārziņa, iepirkumi@rigasmezi.lv, tālrunis: 67012553
Piegāde
44511000-5 Rokas instrumenti
2 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
29.05.2019
10.06.2019 11:00 (plānots)