logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Izbeigts
30.05.2019
BNP 2019/8
Dažādu būvdarbu veidu veikšana Burtnieku novada pašvaldības vajadzībām
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Burtnieku novada pašvaldība, reģ. numurs: 90009114148
Iepirkumu komisijas loceklis, peteris.rava@burtniekunovads.lv, tālrunis: 29388422
Būvdarbi
45400000-1 Ēku celtniecības pabeigšanas darbi
80000.00 EIRO
no  19.06.2019 līdz  15.11.2019
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
30.05.2019
11.06.2019 10:00 (plānots)
11.06.2019 10:00 (plānots)