logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
03.06.2019
IeM NVA 2019/37
Latvijas valsts pierobežas apsaimniekošana uz trīs gadiem, noslēdzot vispārīgo vienošanos
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģ. numurs: 90009112024
Ieva Kalviņa, iepirkumi@agentura.iem.gov.lv
Pakalpojums
16. Notekūdeņu un atkritumu izvešanas pakalpojumi; sanitārijas un līdzīgi pakalpojumi
90600000-3 Tīrīšanas un sanitārie pakalpojumi lauku apvidos vai pilsētu teritorijās un saistītie pakalpojumi
3 Gadi
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Piedāvājumi/pieteikumi atvērti
03.06.2019
25.06.2019 10:00
25.06.2019 10:00 (plānots)
25.06.2019 10:03