logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
30.05.2019
BNP 2019/9
Mehanizēta ceļu nomaļu zāles pļaušana uz Burtnieku novada pašvaldības autoceļiem 2019.gadā
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Burtnieku novada pašvaldība, reģ. numurs: 90009114148
Iepirkumu komisijas loceklis, peteris.rava@burtniekunovads.lv, tālrunis: 29388422
Zane Elksne, zane.elksne@burtniekunovads.lv, tālrunis: 25629654 , fakss: 64238257
Pakalpojums
77310000-6 Zaļo platību apzaļumošanas un kopšanas pakalpojumi
no 11000.00 līdz 25000.00 EIRO
14 Dienas
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
30.05.2019
11.06.2019 10:20 (plānots)
11.06.2019 10:20 (plānots)