logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzsākta līguma slēgšana
06.06.2019
LDz 2019/16-IB
Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras projektēšana
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums
Atklāts konkurss
SIL_02_AK_pakalpojumi (no 443 000 EUR)
Nav
Latvijas dzelzceļš, VAS, reģ. numurs: 40003032065
Inese Kempa, inese_kempa@inbox.lv, tālrunis: 29199663
Pakalpojums
12. Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi
71242000-6 Projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana
1700000.00 EIRO
12 Mēneši
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
06.06.2019
08.07.2019 10:00
08.07.2019 10:00 (plānots)
08.07.2019 10:00