logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
31.05.2019
SIA "AADSO" 2019/06
Par sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” teritorijas vides stāvokļa novērtēšanu un monitoringa darbu veikšanu
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_16_MI_pakalpojumi_(no 10 000 līdz 41 999,99 EUR) (līdz 08.10.2019)
Nav
"Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija" SIA, reģ. numurs: 41503029988
Kaspars Laizāns, aadso@inbox.lv, tālrunis: 65476480
Pakalpojums
90730000-3 Piesārņojuma noteikšana un monitorings, un rehabilitācija
40000.00 EIRO
no  24.06.2019 līdz  30.06.2020
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Noslēgts
31.05.2019
12.06.2019 10:00
12.06.2019 10:00 (plānots)
12.06.2019 10:00