logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
31.05.2019
L 2019/10
SIA "Labiekārtošana-D" darbinieku veselības apdrošināšana
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
"Labiekārtošana-D" sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģ. numurs: 41503003033
Dmitrijs Meinerts, iepirkumi@labiekartosana.lv, tālrunis: 28457878
Pakalpojums
66512200-4 Veselības apdrošināšanas pakalpojumi
12 Mēneši
SIA "Labiekārtošana-D" darbinieku veselības apdrošināšana
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
31.05.2019
14.06.2019 10:00 (plānots)
14.06.2019 10:00 (plānots)