logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Lēmums pieņemts
11.06.2019
VM NVD 2019/23
Ārvalstu komandējumu pakalpojumu nodrošināšana
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Nacionālais veselības dienests, reģ. numurs: 90009649337
Svetlana Kazmerika, iepirkumi@vmnvd.gov.lv
Pakalpojums
27. Citi pakalpojumi, izņemot līgumus par programmas materiāla veidošanu, pilnveidošanu, inscenēšanu vai pārveidošanu, ja tas paredzēts apraidei, ko veiks raidorganizācija, un līgumus par raidlaiku
79997000-9 Komandējumu pakalpojumi
24 Mēneši
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Piedāvājumu/pieteikumu vērtēšana
11.06.2019
03.07.2019 10:00
03.07.2019 10:00 (plānots)
03.07.2019 10:00