logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Discontinued
11.06.2019
VND 2019/10/ERAF AK
Ēkas vienkāršota atjaunošana Balvu ielā 10, Viļakā, ERAF projekta “Grupu dzīvokļa un dienas aprūpes centra izveidošana personām ar garīga rakstura traucējumiem Viļakas novadā” realizācijas ietvaros
Public Procurement Law
Open competition
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
ERAF Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība"
Viļakas novada dome, reģ. numurs: 90009115618
Santa Komane - saistībā ar iepirkuma priekšmetu, santa.komane@vilaka.lv, tālrunis: 64507216
Dace Dzērve - saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu, noformēšanu, dacedzerve@tvnet.lv
Mārtiņš Rēdmanis - saistībā ar objekta apskati, martins.redmanis@vilaka.lv
No
Construction works
45200000-9 Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi
No
from  16.03.2020 till  18.12.2020
No
No
Tender with lowest price
No
Latvian
 Suspend
11.06.2019
08.07.2019 13:00
08.07.2019 13:00 (scheduled)
08.07.2019 13:00