logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
07.06.2019
BNP 2019/20
Laukuma izbūve pie finiša ēkas, Brocēnos, Brocēnu novadā
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Brocēnu novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000024417
Karīna Ciesmane, karina.ciesmane@broceni.lv
Tālivaldis Bērtulsons, talivaldis.bertulsons@broceni.lv
Būvdarbi
45000000-7 Celtniecības darbi.
2 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
07.06.2019
19.06.2019 16:30 (plānots)
19.06.2019 17:00 (plānots)