logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
14.06.2019
DNP 2019/14
Pārtikas produktu piegāde Dagdas novada pašvaldības iestādēm (01.09.2019. - 31.08.2020.)
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_02_AK_piegādes_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Dagdas novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000041224
Dagdas novada pašvaldības izpilddirektors, iepirkumi@dagda.lv, tālrunis: 65681711
Piegāde
15000000-8 Pārtikas produkti, dzērieni, tabaka un saistītā produkcija.
no 144000.00 līdz 999999.99 EIRO
no  01.09.2019 līdz  31.08.2020
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Noslēgts
14.06.2019
01.08.2019 13:54
25.07.2019 14:00 (plānots)
01.08.2019 14:00