logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzsākta līguma slēgšana
10.06.2019
IeM NVA 2019/39
Latvijas valsts pierobežas ceļu uzturēšana uz trīs gadiem, noslēdzot vispārīgo vienošanos
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_17_MI_būvdarbi_(no 20 000 līdz 169 999,99 EUR)
Nav
Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģ. numurs: 90009112024
Linda Gaile, iepirkumi@agentura.iem.gov.lv
Būvdarbi
45233141-9 Ceļu uzturēšanas darbi
36 Mēneši
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
10.06.2019
21.06.2019 10:00
21.06.2019 10:00 (plānots)
21.06.2019 10:13