logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Izbeigts
10.06.2019
LNP 2019/4
Meirānu stacijas jumta vienkāršota atjaunošana
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Lubānas novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000054159
Egils Rēvelis, egils.revelis@lubana.lv, tālrunis: 64894941
LATVIEŠU
10.06.2019