logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Izbeigts
18.07.2019
EDZL 2018/6 CEF
Rail Baltica kravu pārkraušanas termināļa Salaspilī būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un paredzētās darbības ietekmes uz vidi iespējamu pasākumu novērtējums
Nav
Publisko iepirkumu likums
Slēgts konkurss
PIL_22_SK_pakalpojumi_ES sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Iepirkuma līgums tiek līdzfinansēts no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI)
Nav
"Eiropas dzelzceļa līnijas" SIA, reģ. numurs: 40103836785
Dzintars Vainovskis, salaspils@edzl.lv, tālrunis: 68806202
Pakalpojums
12. Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi
71240000-2 Arhitektūras, inženiertehniskie un plānošanas pakalpojumi
400000.00 EIRO
18 Mēneši
Iepirkuma priekšmets ir Rail Baltica kravu pārkraušanas termināļa Salaspilī” būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un paredzētās darbības ietekmes uz vidi iespējamu pasākumu novērtējums.
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Izbeigts
18.07.2019
20.09.2019 14:00
20.09.2019 14:00 (plānots)
20.09.2019 14:00