logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
21.06.2019
BNP 2019/14
Sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēle Babītes novadā
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_06_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 1 000 000,01 EUR)
Nav
Babītes novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000028870
Laura Lazdiņa, laura.lazdina@babite.lv, tālrunis: 67914388
Pakalpojums
90511000-2 Atkritumu (sadzīves) savākšanas pakalpojumi
no 1000000.01 līdz 1100000.00 EIRO
36 Mēneši
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Piedāvājumi/pieteikumi atvērti
21.06.2019
05.08.2019 09:57
05.08.2019 10:00 (plānots)
05.08.2019 10:05