logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
12.06.2019
AM NBS ZS štābs 2019/04
Biroja konteineru noma
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_16_MI_pakalpojumi_(no 10 000 līdz 41 999,99 EUR) (līdz 08.10.2019)
LR Zemessardzes štābs, reģ. numurs: 90000040549
Agris Sprancmanis, agris.sprancmanis@mil.lv, tālrunis: 67335942
Pakalpojums
34221000-2 Īpaša lietojuma pārvietojamie konteineri
31999.99 EIRO
3 Gadi
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
12.06.2019
28.06.2019 11:00
28.06.2019 11:00 (plānots)
28.06.2019 11:08