logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Izsludināts
12.06.2019
IeM NVA 2019/34
Formas tērpu priekšmetu – apavu, iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_02_AK_piegādes_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģ. numurs: 90009112024
Gunta Poiša, iepirkumi@agentura.iem.gov.lv
Valsts policija, reģ. numurs: 90000099040
Valsts robežsardze, reģ. numurs: 90000086402
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, reģ. numurs: 90000049834
Piegāde
18800000-7 Apavi
36 Mēneši
Vienu vai vairākām daļām
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Publicēts
12.06.2019
26.08.2019 10:30 (plānots)
26.08.2019 10:30 (plānots)
26.08.2019 10:30 (plānots)