logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
17.06.2019
ALSL 2019/4
Projektēšana Alūksnes slimnīcas rehabilitācijas un fizikālās terapijas nodaļas pārbūvei un bērnu un ginekoloģijas nodaļas vienkāršotai atjaunošanai un autoruzraudzība
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa 3.kārta
Nav
Alūksnes slimnīca, reģ. numurs: 40003252612
Anita Žukova, anita.zukova@aluksnesslimnica.lv, tālrunis: 64307143, fakss: 64307143
Pakalpojums
71220000-6 Arhitektūras projektēšanas pakalpojumi
6 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
17.06.2019
08.07.2019 14:00
08.07.2019 14:00 (plānots)
08.07.2019 14:00