logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzsākta līguma slēgšana
18.06.2019
IeM NVA 2019/57
Jumta nomaiņa Saltupes ielā 7, Aknīstē
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_17_MI_būvdarbi_(no 20 000 līdz 169 999,99 EUR)
Nav
Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģ. numurs: 90009112024
Linda Gaile, iepirkumi@agentura.iem.gov.lv
Būvdarbi
45261910-6 Jumtu remonts
70 Dienas
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
18.06.2019
01.07.2019 13:00
01.07.2019 13:00 (plānots)
01.07.2019 13:04