logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Pārtraukts
14.06.2019
BNA 2019/033
Liepu ielas Brunavas pagastā būvprojekta ekspertīze
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Bauskas novada administrācija, reģ. numurs: 90009116223
Andris Rācenis, andris.racenis@bauska.lv, tālrunis: +371 63963971
Pakalpojums
71000000-8 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi.
6000.00 EIRO
20 Dienas
Iepirkuma priekšmets ir būvprojekta „Liepu ielas, Brunavas pagastā pārbūve” 3.sējuma ekspertīzes veikšana, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 5.pielikums), kā arī Līguma projektu (Nolikuma 7.pielikums)
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
14.06.2019
27.06.2019 14:00 (plānots)
27.06.2019 14:00 (plānots)