logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
21.06.2019
SND 2019/24
Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Salaspils vidusskolās
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Salaspils novada dome, reģ. numurs: 90000024008
Mareks Kalniņš, mareks.kalnins@salaspils.lv
Pakalpojums
17. Viesnīcu un restorānu pakalpojumi
55524000-9 Skolas ēdināšanas pakalpojumi
no 144000.00 līdz 1000000.00 EIRO
2 Gadi
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Piedāvājumi/pieteikumi atvērti
21.06.2019
01.08.2019 10:54
01.08.2019 11:00 (plānots)
01.08.2019 11:02