logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pārtraukts
21.06.2019
RDSD 2018/34
Transporta būvju ikdienas uzturēšana no 2019.gada līdz 2024.gadam Rīgā
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_06_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 1 000 000,01 EUR)
RD iestāde: RĪGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTS. RD iestādes kods: 213, reģ. numurs: 90011524360
Iveta Poriņa, iveta.porina@riga.lv, tālrunis: 67012739, fakss: 67012702
Pakalpojums
90610000-6 Ielu tīrīšanas un slaucīšanas pakalpojumi
no  01.10.2019 līdz  30.09.2024
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Pārtraukts
21.06.2019
22.07.2019 10:00
22.07.2019 10:00 (plānots)
22.07.2019 10:00 (plānots)