logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
20.06.2019
VS 2019/6
Daudzdzīvokļu ēku tehnisko projektu un tehniskās dokumentācijas izstrāde ēku atjaunošanai / siltināšanai un iesniegšanai apstiprināšanai ALTUM
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Vides serviss, SIA, reģ. numurs: 43603000807
Larisa Vilka, larisa@videsserviss.lv
Pakalpojums
71000000-8 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi.
180 Dienas
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
20.06.2019
04.07.2019 11:00 (plānots)
04.07.2019 11:00 (plānots)