logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pārtraukts
21.06.2019
DVI 2019/2/814774-DPSME
"Par reģionālo semināru MVU, darbnīcu jauniešiem, konferences un konkursa organizēšanu 2019.-2020.gadā"
Publisko iepirkumu likums
2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumi
PIL_13_2.pielikums_pakalpojumi (no 42 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Datu valsts inspekcija, reģ. numurs: 90001037264
Anta Birkhāne, Anta.Birkhane@dvi.gov.lv, tālrunis: 67686091
Pakalpojums
26. Atpūtas, kultūras un sporta pakalpojumi
79952000-2 Pasākumu organizēšanas pakalpojumi
13 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Pārtraukts
21.06.2019
22.07.2019 08:46
15.07.2019 12:00 (plānots)
22.07.2019 09:30