logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
21.06.2019
ZMNĪ 2019/80 SF
Valsts nozīmes ūdensnotekas Dakterišķe, ŪSIK kods 3428826:01 pik. 82/93 – 145/71 atjaunošana Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
"Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", VSIA, reģ. numurs: 40003338357
Vidmants Bielinis, vidmants.bielinis@zmni.lv
Būvdarbi
45112320-4 Zemes meliorācijas darbi
240000.00 EIRO
no  12.08.2019 līdz  30.12.2019
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Piedāvājumi/pieteikumi atvērti
21.06.2019
11.07.2019 11:00
11.07.2019 11:00 (plānots)
11.07.2019 11:00