logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Lēmums pieņemts
25.06.2019
BNP 2019/15
Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Babītes vidusskolai un Salas sākumskolai
Publisko iepirkumu likums
2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumi
PIL_2PP_bez_e-iesniegšanas
Nav
Babītes novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000028870
Laura Lazdiņa, laura.lazdina@babite.lv, tālrunis: 67914388
Linda Klāva, linda.klava@babite.lv, tālrunis: 67914916
LATVIEŠU
25.06.2019