logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
25.06.2019
BNP 2019/23
Kokskaidu granulu piegāde Brocēnu novada pašvaldības vajadzībām
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Brocēnu novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000024417
Krišjānis Valters, krisjanis.valters@broceni.lv
Ligita Berga, ligita.berga@broceni.lv
Piegāde
09111400-4 Koksnes kurināmais
41999.00 EIRO
no  01.09.2019 līdz  31.05.2020
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
25.06.2019
08.07.2019 16:30 (plānots)
08.07.2019 16:30 (plānots)