logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
26.06.2019
NBS NP1.RNC 2019/031
Zemūdens grunts izskalošanas inventāra iegāde
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_15_MI_piegādes_(no 10 000 līdz 41 999,99 EUR)
Nav
LR NBS NP 1. reģionālais nodrošinājuma centrs, reģ. numurs: 90000294774
Antra Pieče, Antra.Piece@mil.lv, tālrunis: 63404291
Piegāde
37412240-3 Niršanas ekipējums vai piederumi
3 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Piedāvājumi/pieteikumi atvērti
26.06.2019
29.07.2019 11:00
29.07.2019 11:00 (plānots)
01.08.2019 10:38