logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
26.06.2019
JND 2019/10
Grants seguma atjaunošana Jaunpiebalgas pašvaldības ceļiem
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Jaunpiebalgas novada dome, reģ. numurs: 90000031033
Dace Bišere - Valdemiere, dace.bisere@jaunpiebalga.lv
Kristaps Dravants, kristaps.dravants@jaunpiebalga.lv
45233220-7 Ceļu seguma būvdarbi
3 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
26.06.2019
08.07.2019 11:00 (plānots)