logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
27.06.2019
IeM NVA 2019/62
Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi Vidzemes reģionā
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_16_MI_pakalpojumi_(no 10 000 līdz 41 999,99 EUR)
Nav
Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģ. numurs: 90009112024
Ieva Kalviņa, iepirkumi@agentura.iem.gov.lv
Pakalpojums
14. Ēku apkopes pakalpojumi un īpašuma apsaimniekošanas pakalpojumi
90910000-9 Uzkopšanas pakalpojumi
2 Mēneši
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
27.06.2019
08.07.2019 09:30
08.07.2019 09:30 (plānots)
08.07.2019 09:31