logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Izbeigts
27.06.2019
JND 2019/11/ELFLA
Brīvdabas Estrādes “Taces” fasādes vienkāršotā atjaunošana
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Jaunpiebalgas novada dome, reģ. numurs: 90000031033
Dace Bišere - Valdemiere, iepirkumi@jaunpiebalga.lv
Salvis Krūmiņš, salvis.krumins@jaunpiebalga.lv
Būvdarbi
45261910-6 Jumtu remonts
30 Dienas
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
27.06.2019
08.07.2019 11:30 (plānots)