logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
27.06.2019
ONP 2019/29
Ekspozīciju vitrīnu un mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Olaines Vēstures un mākslas muzejam
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Olaines novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000024332
Irina Gubina, iepirkumi@olaine.lv , tālrunis: 67146050, fakss: 67963777
Olaines Vēstures un mākslas muzejs, reģ. numurs: 90001494580
Piegāde
39100000-3 Mēbeles
4 Mēneši
Ekspozīciju vitrīnu un mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Olaines Vēstures un mākslas muzejam, saskaņā ar Nolikumu un Nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām.
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
27.06.2019
09.07.2019 11:00 (plānots)