logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pārtraukts
09.07.2019
BNP 2019/24
Iekškvartāla ceļu, gājēju celiņu pārbūve un bērnu rotaļu laukuma izbūve Brocēnos
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Brocēnu novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000024417
Tālivaldis Bērtulsons, talivaldis.bertulsons@broceni.lv
Ance Puriņa, ance.purina@broceni.lv
Būvdarbi
45000000-7 Celtniecības darbi.
1 Gadi
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Pārtraukts
09.07.2019
29.07.2019 16:30
29.07.2019 16:30 (plānots)
29.07.2019 16:30 (plānots)