logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Pārtraukts
08.07.2019
BNA 2019/034
Datortehnikas un komplektējošo daļu piegāde Bauskas novada pašvaldības iestādēm
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Bauskas novada administrācija, reģ. numurs: 90009116223
Andris Rācenis, andris.racenis@bauska.lv, tālrunis: +371 63963971
Piegāde
30200000-1 Datoru iekārtas un piederumi
41999.99 EIRO
24 Mēneši
Datortehnikas un komplektējošo daļu piegāde Bauskas novada pašvaldības iestādēm
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
08.07.2019
19.07.2019 14:00 (plānots)
19.07.2019 14:00 (plānots)