logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
11.07.2019
IeM NVA 2019/65
Taktisko bruņu vestu piegāde
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_15_MI_piegādes_(no 10 000 līdz 41 999,99 EUR)
Nav
Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģ. numurs: 90009112024
Lāsma Liepiņa, iepirkumi@agentura.iem.gov.lv, tālrunis: 67829073
Valsts drošības dienests, reģ. numurs: 90000054712
Piegāde
35200000-6 Policijas aprīkojums
90 Dienas
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
11.07.2019
23.07.2019 11:00
23.07.2019 11:00 (plānots)
23.07.2019 11:08