logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Izbeigts
15.07.2019
DNP 2019/15
Grupu dzīvokļu projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība Brīvības ielā 29, Dagdā
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Dagdas novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000041224
Dagdas novada pašvaldības izpilddirektors, iepirkumi@dagda.lv, tālrunis: 65681711
Būvdarbi
45000000-7 Celtniecības darbi.
no 170000.00 līdz 999999.99 EIRO
no  30.08.2019 līdz  31.08.2020
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Izbeigts
15.07.2019
31.07.2019 14:00
30.07.2019 14:00 (plānots)
31.07.2019 14:00