logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Terminated
15.07.2019
DNP 2019/15
Grupu dzīvokļu projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība Brīvības ielā 29, Dagdā
Public Procurement Law
Open competition
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Not
Dagdas novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000041224
Dagdas novada pašvaldības izpilddirektors, iepirkumi@dagda.lv, tālrunis: 65681711
No
Construction works
45000000-7 Celtniecības darbi.
No
from 170000.00 till 999999.99 EUR
No
from  30.08.2019 till  31.08.2020
No
No
Tender with lowest price
No
Latvian
 Closed
15.07.2019
31.07.2019 14:00
30.07.2019 14:00 (scheduled)
31.07.2019 14:00