logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Discontinued
16.07.2019
LLU 2019/110/AK
Augu audzēšanas telpu klimata kontroles iekārtu iegāde AAZI vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros
Public Procurement Law
Open competition
PIL_02_AK_piegādes_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
ERAF projekts „LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana”, Nr. 1.1.1.4/17/I/003
Not
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ. numurs: 90000041898
Arta Pļaveniece, arta.plaveniece@llu.lv, tālrunis: 63005674
No
Delivery
42000000-6 Ražošanas iekārtas.
No
74000.00 EUR
No
3 Months
No
No
Tender with lowest price
No
Latvian
 Suspend
16.07.2019
30.07.2019 10:00, 06.08.2019 10:00
16.08.2019 09:15 (scheduled)
16.08.2019 09:15 (scheduled)
16.08.2019 09:15