logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Attention! The Proposal/Offer has been intended to be submitted outside the EPS for this procurement!. For more information, please see the procurement documentation or contact the procurement comission!
Contracted
12.07.2019
BNA 2018/059
Ūdensvada posma atjaunošana Bauskas novada Codes pagasta Codes ciemā
Public Procurement Law
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Not
Bauskas novada administrācija, reģ. numurs: 90009116223
Andris Rācenis, andris.racenis@bauska.lv, tālrunis: +371 63963971
Yes
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Codes pagasta pārvalde", reg. number: 90000055563
Construction works
No
No
105 Days
No
Iepirkuma priekšmets ir ūdensvada posma atjaunošana Bauskas novada Codes pagasta Codes ciemā.
Būvdarbu izpildes termiņš ir 15 (piecpadsmit) nedēļas no objekta būvdarbu zonas pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, tajā skaitā pēdējās 3 nedēļas – objekta nodošana.
Būvdarbu izpildes vieta ir Codes ciems, Codes pag., Bauskas nov.
Būvdarbi jāveic saskaņā ar SIA „KPB PROJEKTĒTĀJS.LV” izstrādāto būvprojektu (apliecinājuma karti) „Ūdensvada posma atjaunošana Bauskas novada Codes pagasta Codes ciemā” (turpmāk – Būvprojekts).
Tender with lowest price
No
Latvian
12.07.2019