logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Izsludināts
12.07.2019
RD PAD 2019/17
“Grantu programmu “Atspēriens” un “Rīgas drosmes grants” publisko pasākumu un publicitātes aktivitāšu norises īstenošana”
Publisko iepirkumu likums
2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumi
PIL_2PP_bez_e-iesniegšanas
Nav
RD iestāde: RĪGAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS. RD iestādes kods: 207, reģ. numurs: 90011524360
Dīns Cielavs, dins.cielavs@riga.lv
LATVIEŠU
12.07.2019
25.07.2019 11:00 (plānots)
25.07.2019 11:00 (plānots)