logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
15.07.2019
BNP 2019/25
Skatītāju zāles krēslu piegāde un uzstādīšana Blīdenes pagasta kultūras namam
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Brocēnu novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000024417
Ligita Berga, ligita.berga@broceni.lv
Māris Neilands, maris.neilands@broceni.lv
LATVIEŠU
15.07.2019