logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
18.07.2019
BNP 2019/26
Degvielas iegāde
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Brocēnu novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000024417
Tālivaldis Bērtulsons, dome@broceni.lv
Piegāde
09100000-0 Degvielas
12 Mēneši
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
18.07.2019
12.08.2019 16:30
12.08.2019 16:30 (plānots)
12.08.2019 16:30