logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Izsludināts
17.07.2019
LTV/2019-36
Par signāla pārraižu nodrošināšanu
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Latvijas Televīzija VSIA, reģ. numurs: 40003080597
Dace Spunde, dace.spunde@ltv.lv, tālrunis: 67200566
Pakalpojums
27. Citi pakalpojumi, izņemot līgumus par programmas materiāla veidošanu, pilnveidošanu, inscenēšanu vai pārveidošanu, ja tas paredzēts apraidei, ko veiks raidorganizācija, un līgumus par raidlaiku
64228000-0 Televīzijas un radio apraides pakalpojumi
90000.00 EIRO
60 Mēneši
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Piedāvājumi/pieteikumi saņemti
17.07.2019
08.08.2019 14:00
08.08.2019 14:00 (plānots)
08.08.2019 14:00 (plānots)