logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pārtraukts
19.07.2019
RD PAD 2019/21
Projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošas Rīgas pilsētas Augusta Deglava ielas izgāztuves Nr.01944/675/PV rekultivācija” rezultātu uzturēšanas darbi
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
RD iestāde: RĪGAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS. RD iestādes kods: 207, reģ. numurs: 90011524360
Dīns Cielavs, dins.cielavs@riga.lv
Pakalpojums
90721800-5 Dabas risku vai draudu aizsardzības pakalpojumi
385000.00 EIRO
18 Mēneši
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Pārtraukts
19.07.2019
03.10.2019 11:00 (plānots)
03.10.2019 11:00 (plānots)
03.10.2019 11:00 (plānots)