logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Izbeigts
22.07.2019
JND 2019/12
Neregulārie autotransporta pakalpojumi Jaunpiebalgas novada domes vajadzībām
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Jaunpiebalgas novada dome, reģ. numurs: 90000031033
Dace Bišere - Valdemiere, iepirkumi@jaunpiebalga.lv
60140000-1 Neregulāri pasažieru pārvadājumi
12 Mēneši
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
22.07.2019
02.08.2019 11:00 (plānots)