logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
24.07.2019
IeM NVA 2019/80
Snaipera ieroču munīcijas iegāde Valsts policijas vajadzībām
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_15_MI_piegādes_(no 10 000 līdz 41 999,99 EUR)
Nav
Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģ. numurs: 90009112024
Lāsma Liepiņa, iepirkumi@agentura.iem.gov.lv, tālrunis: 67829073
Valsts policija, reģ. numurs: 90000099040
Piegāde
35330000-6 Munīcija
120 Dienas
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
24.07.2019
05.08.2019 10:27
05.08.2019 10:30 (plānots)
05.08.2019 10:35