logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Izbeigts
24.07.2019
IeM NVA 2019/38
Latvijas valsts pierobežas ceļu uzturēšana ziemas periodā uz trīs gadiem
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģ. numurs: 90009112024
Ieva Kalviņa, iepirkumi@agentura.iem.gov.lv
Pakalpojums
90611000-3 Ielu tīrīšanas pakalpojumi
no  01.10.2019 līdz  31.03.2022
Vienu vai vairākām daļām
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Izbeigts
24.07.2019
13.08.2019 11:00
13.08.2019 11:00 (plānots)
13.08.2019 11:00